Arctic Group på svenska Arctic Group in english

Vi söker ny VD

Arctic Group är ett företag med säte i Luleå men som verkar på en global marknad. De senaste åren har vi samlat på oss internationell erfarenhet från projekt i 20 länder utöver Sverige. Med en exceptionell tillväxt över många år och en omsättning på ca 200 Mkr.

Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden, IT-lösningar för tullmyndigheter, Konsultmäklare, en svensk IT-konsultverksamhet med fokus på kunder inom Telecom och offentlig sektor och en malaysisk konsultverksamhet med samma kundfokus. Företaget har byggt sin spetskompetens genom att i flera år ha varit en leverantör av konsulttjänster och programvaruprodukter till våra kunder.

Bolaget har en koncernstruktur där vi söker en ny koncern-VD.

Read more »

Previous news

Vi söker nya medarbetare

New Consultant manager

We are hiring Consultant manager

New consultant

Supporting ECPAT

Go to the news archive

Arctic Group - works for you
Arctic Group is a company located in northern Sweden focused on the global market. Over the last years we have gained international experience from projects in 20 different countries. With an exceptional profitable growth over many years, our revenue in 2012 was over € 25 million.

Our operation is grouped into four business areas, IT solutions for Customs administrations, Consultancy agency, a Swedish consultancy business focused Telecom operators and Public sector and Malaysian consultancy business with the same focus. The company has built up its leading-edge expertise by supplying IT consultancy services and software products to highly esteemed customers.

We are quality and environment certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001.