UTVECKLING, FÖRÄDLING OCH FÖRVALTNING

IT-KONSULTTJÄNSTER

Arctic Group erbjuder både resursförstärkning och totalansvar för hela projekt inom systemutveckling, test och förvaltning. Vi arbetar agilt eftersom det ger bäst kundnöjdhet och högst leveranssäkerhet och har mångårig erfarenhet av stora, framgångsrika projekt hos exempelvis Telia, Försäkringskassan och Tullverket.

VARFÖR VÄLJA ARCTIC GROUP?

Vi erbjuder små, flexibla specialistteam som snabbt ställer om mellan förvaltning och komplex utveckling. Det är så vi byggt vår organisation och det är därför vi är en betydelsefull partner för stora kunder med omfattande affärs- och verksamhetskritiska system.

Om du söker expertis inom Identity Access Management (IAM) är vi en avgörande tillgång oavsett bransch. Telia och Rikspolisstyrelsen är två stora referenskunder, men slutanvändaren kan exempelvis möta våra system i sin vardag på Spotify eller när de ska använda mobilen utomlands.

Vi har spetskompetens och över 15 års erfarenhet av Java-utveckling och kan erbjuda tjänster från vårt kontor i Luleå.

VÅRA KONSULTROLLER

Hos Arctic Group hittar du de konsultroller som finns på alla etablerade IT-konsultbolag. Det blir mer intressant att titta på de ibland över hundratals sammanlagda konsultår som våra medarbetare har av specifika, branschöverskridande områden. Vi anlitas idag bland annat på grund av vår expertis inom digitala identiteter, vår erfarenhet av integrering i stora, komplexa, verksamhetskritiska system och vår kunskap inom nya tekniker som blockchain. Vi erbjuder idag framförallt följande konsultroller:

  • Arkitekter
  • Utvecklare
  • Analytiker
  • Projektledare/Uppdragledare
  • Testledare
  • Testare

Våra kompetensområden

Utveckling
Vi arbetar med nyutveckling av verksamhetssystem hos samtliga av våra stora kunder, där vårt verksamhetskunnande kopplas naturligt till IT-utvecklingen.

Säkerhet
Vi har över 10 års erfarenhet av att utveckla och förvalta funktioner för säker access och identifiering av olika typer av användare av elektroniska tjänster, IAM (Identity Access Management)

Test
Vi har en bred erfarenhet av stora testprojekt med ett agilt arbetssätt inom offentlig sektor. Vi arbetar även aktivt med utbildning och utveckling inom agila metoder, där våra konsulter agerar coacher och mentorer.

Förvaltning
– Vi får ofta fortsatt förtroende att förvalta de system och projekt vi har varit med och utvecklat. Idag har vi erfarenhet att leverera förvaltningsprojekt till kunder inom hela Norden från vårt kontor i Luleå.

Varför ger små, flexibla specialistteam smartare och tryggare lösningar? Kontakta Mikael Andreasson, Försäljningschef på 070-564 30 77 så får du veta mer.