Integritetspolicy för Arctic Group AB

  Integritetspolicy för Arctic Group AB

  Arctic Group AB (publ), 556508-6518, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som kommer oss tillhanda. Arctic Group AB månar om den personliga integriteten för dig som använder våra tjänster/applikationer. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

  För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

  Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan används endast vid rekrytering.

  Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Arctic Group AB anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering. Sådan underleverantör är personuppgiftbiträde åt Arctic Group AB.

  Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om Arctic Group AB är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

  Arctic Group AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

  Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Arctic Group AB behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta dataskydd@arcticgroup.se.

  Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Arctic Group AB.Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till:

  Arctic Group AB
  Västra Varvsgatan 31
  972 36 Luleå