UTVECKLING, FÖRÄDLING OCH FÖRVALTNING

IT-KONSULTTJÄNSTER

 

 

 

Arctic Group erbjuder både resursförstärkning och totalansvar för hela projekt inom systemutveckling, test och förvaltning. Vi arbetar agilt eftersom det ger bäst kundnöjdhet och högst leveranssäkerhet och har mångårig erfarenhet av stora, framgångsrika projekt hos exempelvis Telia, Vattenfall, Metria och MAX Burgers.

VARFÖR VÄLJA ARCTIC GROUP?

Vi erbjuder små, flexibla specialistteam som snabbt ställer om mellan förvaltning och komplex utveckling. Det är så vi byggt vår organisation och det är därför vi är en betydelsefull partner för stora kunder med omfattande affärs- och verksamhetskritiska system.

Om du söker expertis inom Identity Access Management (IAM) är vi en avgörande tillgång oavsett bransch. Telia och Rikspolisstyrelsen är två stora referenskunder, men slutanvändaren kan exempelvis möta våra system i sin vardag på Spotify eller när de ska använda mobilen utomlands.

Vi har spetskompetens och över 15 års erfarenhet av Java-utveckling och kan erbjuda tjänster från vårt kontor i Luleå.

VÅRA KONSULTROLLER

Hos Arctic Group hittar du de konsultroller som finns på alla etablerade IT-konsultbolag. Det blir mer intressant att titta på de ibland över hundratals sammanlagda konsultår som våra medarbetare har av specifika, branschöverskridande områden. Vi anlitas idag bland annat på grund av vår expertis inom digitala identiteter, vår erfarenhet av integrering i stora, komplexa, verksamhetskritiska system och vår kunskap inom nya tekniker. Vi erbjuder idag framförallt följande konsultroller:

  • Arkitekter
  • Utvecklare
  • Integratörer
  • Uppdragsledare
  • Projektledare/Förvaltningsledare
  • Testledare
  • Testare

Våra kompetensområden

Utveckling

Vi arbetar med nyutveckling av verksamhetssystem hos samtliga av våra stora kunder, där vårt verksamhetskunnande kopplas naturligt till IT-utvecklingen.

Säkerhet

Vi har över 10 års erfarenhet av att utveckla och förvalta funktioner för säker access och identifiering av olika typer av användare av elektroniska tjänster, IAM (Identity Access Management)

Integration

Genom vår långa erfarenhet av komplexa system och systemarkitekturer har vi byggt en nischad och unik kompetens kring att integrera nya system och applikationer med äldre. Vi jobbar aktivt med att hjälpa våra kunder att återanvända data från äldre system i nya moderna system och bygger över tid bort beroendet av de äldre systemen. På detta sätt etablerar vi ett dynamiskt och följsamt IT-stöd för våra kunders nya digitala kanaler.

Förvaltning

Det är vanligt att vi får fortsatt förtroende att förvalta de system och projekt vi har varit med och utvecklat. Idag har vi erfarenhet att leverera förvaltningsprojekt till kunder inom hela Norden från vårt kontor i Luleå.

Test

Vi har en bred erfarenhet av stora testprojekt med ett agilt arbetssätt inom offentlig sektor. Vi arbetar även aktivt med utbildning och utveckling inom agila metoder, där våra konsulter agerar coacher och mentorer.

Varför ger små, flexibla specialistteam smartare och tryggare lösningar?
Kontakta Fredrik Åström, VD på 070-526 27 10 så får du veta mer.