Navigering i svåra beslut och stärka kompetensen hos Axfood IT

  WP_Post_Type Object ( [name] => kundberattelser [label] => Kundberättelser [labels] => stdClass Object ( [name] => Kundberättelser [singular_name] => Kundberättelse [add_new] => Lägg till [add_new_item] => Lägg till [edit_item] => Redigera [new_item] => Ny [view_item] => Visa [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök [not_found] => – [not_found_in_trash] => – [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Kundberättelser [archives] => Kundberättelser [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Kundberättelser [edit] => Redigera [view] => Visa [parent] => – [name_admin_bar] => Kundberättelse ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => page [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => kundberattelser [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_page [read_post] => read_page [delete_post] => delete_page [edit_posts] => edit_pages [edit_others_posts] => edit_others_pages [delete_posts] => delete_pages [publish_posts] => publish_pages [read_private_posts] => read_private_pages [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_pages [delete_published_posts] => delete_published_pages [delete_others_posts] => delete_others_pages [edit_private_posts] => edit_private_pages [edit_published_posts] => edit_published_pages [create_posts] => edit_pages ) [rewrite] => Array ( [slug] => kundberattelser [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Vi träffar Axfood IT en höstdag i oktober 2023 på deras huvudkontor i Stockholm

  Väl inne är ljusinsläppet uppiggande och bemötandet likaså. Axfood är Sveriges näst största dagligvaruaktör och består av särskiljande koncept som samverkar i bakomliggande led, exempelvis inom IT, inköp och logistik.

  AXFOOD IT

  Samarbetet mellan Axfood IT och Arctic Group började för närmare två år sedan då Axfood gjorde en mindre omstrukturering av flera interna system. I det skeendet var de i behov av att förstärka kompetensen inom Atlassians produkter och vi på Arctic Group kontaktades efter rekommendation.

  ”Vi har anlitat Arctic Group för att säkerställa att kompetens inom Atlassians produkter alltid finns och är aktuell. Vi ser också fördelar med att ni har erfarenhet från andra installationer och därför kan hjälpa oss att navigera i svåra beslut.” – inleder Morgan Edenholm, Axfood IT

  Arbetssättet har tagits fram tillsammans då Axfood IT haft produkten sedan tidigare. Vi på Arctic Group har sedan gett förslag på tilläggstjänster när nya behov har uppstått i deras organisation.

  Den dagliga förvaltningen av inkomna ärenden sköts via ett verktyg som Arctic Group har tillgång till och genom detta verktyg kan vi sedan kommunicera med cirka 1000 st Atlassian-användare inom Axfood.

  När Axfood IT i nästa steg ser över förbättringsförslag och diskuterar det internt inom organisationen, går Arctic Group in som experter och rådgivare.

  ”Innan beslut tas, ber vi Arctic Group göra en konsekvensanalys för att säkerställa att inga oönskade sidoeffekter uppstår. Efter beslut så meddelar vi Arctic Group som därefter implementerar förändringen.”

  Resultatet har underlättat och lett till att Axfood IT skulle rekommendera liknande setup som deras till andra företag, så att företaget i sig kan fokusera på vad de är bra på och överlåta systemkompetens till Arctic Groups implementations- och förvaltningsteam.

  ”Vi känner oss trygga med att alltid ha aktuell kompetens inom området, så att vi kan fokusera på arbetssätt och effektiva samarbeten inom Axfood IT.” – avslutar Morgan Edenholm, Axfood IT.

  Är ert bolag intresserade av att se hur ni kan kombinera och maximera Atlassians produkter? Hör av er till oss på Arctic Group så guidar vi dig i Atlassians ekosystem, eller läs mer här!