Anders Ihs berättar mer om IAM

  Vi gör det möjligt för rätt personer att få åtkomst till rätt resurser vid rätt tidpunkter och av rätt skäl med hjälp av Identity Access Management

  Produkter inom IAM
  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Möt teamledaren för vårt IAM-team, Anders Ihs som berättar hur vi arbetar för att hjälpa företag att skapa en lyckad IAM strategi

  IAM står för ”Identity and Access Management” och är egentligen grunden i det som på svenska heter Cybersäkerhet. Som övriga områden inom IT så finns även här en uppsjö av kryptiska förkortningar som MFA, SSO, SAML, OIDC, SCIM, med flera. Dessa områden jobbar vi dagligen med och hjälper företag att förstå vad de innebär och vilken nytta de ger.

  IAM är ett otroligt intressant område som får mycket fokus nu i dessa tider då hoten ökar, bland annat på grund av att fler arbetar hemifrån.
  För att göra en lyckad digitaliseringsresa så är det av yttersta vikt att ha en bra och genomtänkt IAM strategi vilket i grunden bottnar i att

  Se till att rätt personer kommer åt rätt system vid rätt tillfälle och av rätt anledning.

  I teamet har vi en jättebra mix av IAM-erfarenheter och kompetenser, allt från seniora konsulter med 20 års erfarenhet inom området till att vi kontinuerligt tar in nyexaminerade från Arctic Groups framgångsrika karriärstol. I varje uppdrag försöker vi hitta en bra ”team-mix” för att ge både oss själva och kunden bästa möjliga förutsättning att lyckas.

  Vi jobbar agilt med många och snabba leveranser som snabbt ger kunden värde. Detta arbetssätt är viktigare än någonsin i IAM området då det ständigt händer saker inom cybersäkerhetsvärlden.

  I och med att vi ständigt växer inom teamet så är det viktigt för oss att hela tiden sprida kompetens och erfarenheter mellan varandra. Vi arbetar även hela tiden med omvärldsbevakning och ser det som en väldigt viktig del för att vi ska hålla oss ”up-to-date” med nya trender, risker och hot, lösningar med mera, detta sprider vi givetvis till våra kunder.

  Genom åren har vi valt att arbeta med ett antal partners och som ni kan se på vår Partnersida är det ofta världsledande produkter och lösningar, allt ifrån fullskaliga IAM implementationer till häftiga Yubikeys för säker inloggning.

  Vi jobbar även med ett antal IAM-experter runt om i världen som kan stötta oss i våra leveranser och som vi på samma sätt stöttar dem vid behov.

  Cybersäkerhet finns i alla branscher vilket gör att vi får förfrågningar och uppdrag från hela världen. Vi gör uppdrag åt allt från telekom-bolag i Dubai till banker i England, men vårt fokus ligger i Sverige och där har vi även flest kunder.

  Mycket händer inom IAM området och ett stort fokus hos företag ligger nu på att:
  Öka säkerheten – med t.ex. zero trust
  Automatisera – self service, ta bort manuella steg och utesluta lösenord
  ”Compliance” – GDPR, interna audits samt ISO 27001

  Inom mina 20 år inom IAM området ser jag en klar trend hos företag runt att vilja hantera dessa delar. Företag förstår hur viktigt det är med cybersäkerhet som grund i en digitaliseringsresa. Från att man tidigare hanterat detta genom någon hemmabyggd lösning ser företag nu mot färdiga lösningar i molnet.

  På Arctic Group arbetar vi i många uppdrag med att hjälpa kunder med just dessa delar. Vi ser IAM som ett strategiskt område och kommer fortsätta att växa och hoppas att vi blir fler, avslutar Anders Ihs.