Våra utvecklingsleveranser ger nytta och tillgänglighet under lång tid

  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Möt Claes, teamledare på Arctic Group som berättar om affärsområdet Systemutveckling & Integration

  På Arctic Group har vi lång erfarenhet av systemutveckling och integrationslösningar och kan bygga allt från ett snyggt gränssnitt till ett API med den prestanda som verksamheten kräver. 

  Arctic Group har funnits som bolag i mer än 20 år och har därmed stor och samlad kompetens inom systemutveckling och integration. Kunskapen består av de metoder och ramverk som traditionellt sett har använts men även modernare arkitektur t.ex. de som tar hjälp av microservices.

  I vårt erbjudande kan vi bidra med antingen ett helt team som sedan tidigare arbetat tillsammans och känner varandras styrkor och svagheter, eller enstaka resurser som har tillgång till hela den kunskapsbank som företaget byggt upp med åren

  Då vi jobbar i nära och långa samarbeten med våra kunder där vi är med från projektstart, i fortsatt utveckling och förvaltning har vi haft möjlighet att tillsammans testa och växa i olika tekniker.

  Vi är även vana att ta det ansvar som kommer med produkter som utvecklas för att hålla hög tillgänglighet under lång tid

  Våra team som jobbar med systemutveckling och integration består av både juniora och seniora resurser med olika erfarenheter. Vi är arkitekter, frontend- och backendutvecklare, agila coacher, projektledare, testledare och kravställare som tillsammans ser till att vi levererar nytta och förväntat resultat till kunden.

  Vi har hjälpt såväl stora multinationella bolag som små start-ups att utveckla hela eller delar av sin verksamhet med lösningar som utformats tillsammans. Vi är vana att arbeta agilt med ett anpassat arbetssätt för kundens önskemål och behov.

  Vi jobbar i många olika typer av uppdrag, både korta avgränsade utvecklingsprojekt eller uppdrag som pågår under en längre tid

  Vi gillar långa samarbeten och vi blir ofta en naturlig del av kundens team som jobbar vidare med utveckling och förvaltning.  Att vi har en variation av uppdrag gör att varje dag är rolig och bidrar även till att vi ständigt utvecklas!

  Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi kan hjälpa er? Välkommen att kontakta oss!