DevSum 2023 inspirerar, motiverar och gör att vi reflekterar

  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Den 25-26 maj hölls DevSum i Stockholm och våra medarbetare Linus Larsson och Erik Ellingsson var på plats

  Eventet gav möjlighet att välja på ett stort urval av sessioner vilket gjorde det möjligt att välja något som passar en själv och sin egen utveckling. DevSum beskriver eventet inom teknik och utveckling som en inspirationskälla för dig som deltar, något våra medarbetare verkligen har blivit.

  Under DevSum-dagarna har dem tagit del av de senaste trenderna och samlat på sig kunskap att ta med till Arctic Group. På plats fanns flertalet talare och experter inom områden som webbutveckling, mjukvaruarkitektur, AI och maskininlärning, människor och team, programmeringsspråk och kunskaper om cloud. En del av de metoder och tekniker som presenterades låg i linje med det vi har och utför på Arctic Group. Vill du veta mer om det kan du kontakta oss så ser vi att hitta rätt lösning för dig!

  För vår kollega Linus gav eventet massor av intressant information. Allt från filosofin bakom IT-arkitektur, mentorskap, motivation och disciplin, autentisering till hur man ska välja rätt teknologier och mycket mer. Linus berättar att det som gav mest av vistelsen, var tankarna och reflektionerna som tillkommit under och efter eventet.

  Mycket av det som presenterades var saker jag redan hade ett hum om men som jag inte reflekterat noggrant över. Jag känner mig mer reflekterad och kommer kunna ta med det i min roll som både IT-konsult och utvecklare, säger Linus.

  Erik berättar vidare om riktigt bra spår kring Arkitektur och Ledarskap på konferensen och inte minst guldmedaljören Nils van der Poels inspirerande föreläsning “My weakest link”.

  DevSum inledde sin första dag med en föreläsning av Mona Riabacke som pratade om beslutsfattning och hur vi människor hanterar det. Ett område som vanligtvis skiljer sig mellan både kunder och kollegor och kan vara svårt att lyfta och prata om beroende vilken organisation och kultur företaget har.

  Det vi kan konstatera är att våra kollegor Linus och Erik är mycket nöjda över beslutet att ha åkt på DevSum och kommer tillbaka till sina uppdrag både motiverade och inspirerade!