Identity Day 2023

  För andra året i rad samlades branschens ledande IT-säkerhetsexperter för att utbilda och dela med sig av det ständigt förändrade landskapet av identitet och säkerhet

  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E
  Event bild från Identity Day

  Ett event för innovation & nätverkande

  Posthuset 7A i Stockholm, platsen med högt i tak och salar fyllda med kollegor i branschen. Det finns ett citat som lite grovt översatt säger ”det mest framgångsrika evenemanget är det som uppnår dina mål och överträffar dina förväntningar” – det är en väldigt bra beskrivning av årets Identity Day.

  Evenemanget var en samlingsplats för idéer som främjade diskussioner och nätverksmöjligheter. I varje vrå av den otroliga lokalen hördes åsikter och tankar utbytas. Dagen bjöd på kunskapsutbyte som förhoppningsvis gav deltagarna nya insikter att ta tillbaka till respektive organisationer. Identity Day 2023 innehöll insiktsfulla keynotes, engagerande paneldiskussioner och interaktiva breakout sessioner.

  Vi på Arctic Group känner oss väldigt stolta och ödmjuka för den otroliga uppslutningen och evenemanget i år, med över 300 engagerade deltagare framfördes vikten av identitetsäkerhet och innovation.

  Unity is strength… when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. – Mattie Stepanek

  Tillsammans med vårt syskonbolag ID North som ingår i Allurity-familjen arrangerade vi ett av de främsta eventen inom Identity Security i Sverige. För andra året i rad samlades branschens ledande experter för att utbilda och utforska det ständigt förändrade landskapet av identitet och säkerhet.

  Tillsammans med deltagarna kunde vi utbyta kunskaper, erfarenheter och visioner för hur framtidens identitetsäkerhet kan se ut.

  Vi vill skriva ett tack till alla våra talare, sponsorer och viktigast av allt, deltagarna. Deras deltagande och engagemang gjorde Identity Day 2023 till den stora succén som det blev och vi hade inte kunnat göra det utan dem och vi ser fram emot att träffa er på våra framtida evenemang!

  För dig som inte kunde närvara på evenemanget och vill ta del av och få en inblick av materialet kan du nu få tillgång till exklusivt videomaterial på här på vår evenemangssida med koden: idday2023