Trender inom Atlassians samarbetsplattformar

  Mer om Atlassian
  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  I år har vi deltagit virtuellt på Atlassians årliga event Team ’22

  Efter dessa dagar med konferens tillsammans med vår partner Atlassian känner vi oss verkligen inspirerade! Inte minst av de nya tjänsterna som presenterades, exempelvis ”Atlas”, ”Compass” och ”Automation for Confluence” för att nämna några.

  En trend i branschen är att företag och team använder fler olika appar för att utföra det dagliga arbetet. Ofta sker arbetet i olika appar som inte integreras mellan varandra och det är ofta utmaningar med att samarbeta mellan dessa appar. Här vill Atlassian hjälpa sina kunder att samarbeta oavsett vilken produkt man väljer genom exempel nya tjänsten Atlas.

  Atlas har funnits ett tag i stängd beta och släpps nu upp och gör det möjligt för team att kunna samarbeta i en gemensam vy oavsett verktyg. Ta möjligheten att testa Atlas i beta gratis här!

  Med Compass kommer nya möjligheter öppnas för utvecklare, att de får en samlad och sökbar översikt av distribuerad arkitektur som mikrotjänster, API:er och bibliotek.

  Extra roligt är också att automationer nu hittar till Confluence som gör det möjligt att till exempel automatiskt skapa och arkivera inaktiva sidor.

  Atlassian vill även hjälpa kunder som automatiserar i allt högre grad genom att även stödja automatisering med tredjepartstjänster som GitHub, Jenkins och GitLab. Vi väntar förväntansfullt på att funktionen ska rullas ut för alla våra kunder!

  Vill du veta mer om Atlassian-ekosystemet, tveka inte att kontakta oss!