Utsedd till årets IT-organisation

Utsedd till årets IT-organisation

– Eftersom vi växer kraftigt just nu så är tillgången till kompetens jätteviktigt för oss, berättar vd Peter Nordlund. En av lösningarna på kompetensförsörjningsfrågan är också anledningen till att bolaget fick priset. – Vi kontaktar studenterna medan de går sin...