2016-01-21

Stororder från tullen i Estland

Arctic Group, Luleå, och estländska Cybernetica har gemensamt tagit en stor order avseende ett digitalt tariffsystem till tullmyndigheten i Estland.

-Ännu en gång har vår lösning visat sig vara den mest konkurrenskraftiga, säger Peter Nordlund CEO på Arctic Group. Det här är det sjunde landet som väljer att satsa på ArcticITE. Det bidrar också till att vi kommer att fortsätta att rekrytera. Under fjolåret anställde vi ett tiotal personer och under 2016 kommer vi att behöva ungefär lika många till.

Även Oliver Väärtnõu, CEO på Cybernetica är nöjd med att estländska tullen valde dem som IT-partner i det här projektet.

-Vi har varit utvecklingspartner inom IT till den estländska tullen under många år och vi har nu fått ytterligare ett bevis på att vi är en av de ledande aktörerna på vårt område, säger han.

System som förenklar
ArcticITE är ett system som gör det möjligt för tullen att hantera tariffer och förfrågningar samt för att underlätta övervakning. I systemet ingår också leverans av ett mobilt interface som gör det möjligt för allmänheten att t ex få information om exportkoder och beräkna kostnader för import och export. Det blir snabbare och enklare för allmänheten att ta får svar på sina frågor och ArcticITE är också ett nytt och kraftfullt administrativt verktyg för tullmyndigheten.

– Avgörande är att ArcticITE är framtidssäkrat och anpassat för att passa de tullsystem som förekommer både inom och utom EU, säger Rudolf Osman, chef över eCustoms solutions på Cybernetica. Kunden har inför valet av leverantör noggrant utvärderat alla tillgängliga lösningar på den europeiska marknaden.

Den rådande trenden mot ökad digitalisering inom den offentliga sektorn har varit – och kommer troligen också i framtiden att vara – positiv för Arctic Group, som förutom IT-system för Tullverksamhet också erbjuder andra affärskritiska IT-system.

Viktig order
-Våra tullprodukter blir allt mer etablerade på marknaden och även den här nya ordern är viktig för både kommande affärer och totalt för oss som företag. Under den årslånga implementeringen av systemet i Estland kommer vi att behöva förstärka med ytterligare personal till vårt kontor i Luleå, säger Peter Nordlund.

Samarbetet mellan Arctic Group och Cybernetica startade år 2004 när Estland förberedde sig för att gå med i EU.

-Vi är mycket nöjda med vårt goda samarbete och ser nu fram emot ännu ett framgångsrikt projekt, säger Rudolf Osman.