Identity Access Management (IAM)

  Vi gör det möjligt för rätt personer att få åtkomst till rätt resurser vid rätt tidpunkter och av rätt skäl

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Varje dag försöker något eller någon hitta sätt att exploatera dig, ditt företag och dina kunders säkerhet

  Vi har mot bakgrund av 20 års erfarenhet fått förtroende att implementera IAM-ramverk hos kunder som Telia, Polisen, Max och Royal Bank of Scotland.

  Till de självklara fördelarna hör ofta tillgänglighet och effektivitet. Vad som inte brukar vara lika självklart är svaren på de affärskritiska frågorna.

  Hur får man kontroll på konton och behörigheter?

  Hur ger man rätt medarbetare rätt befogenheter?

  Hur skyddar man känslig information?

  Hur ökar man användbarhet och användarvänlighet?

  IAM är ett växande ramverk och arbetssätt för att säkerställa att det digitala arbetet är säkert, tids- och kostnadseffektivt samt användarvänligt. Med rätt tillämpning får ert anpassade IAM-ramverk en tidlös arkitektur och utformning. Ett måste för att hänga med över tid i teknikens utvecklingstakt och i användarnas föränderliga beteendemönster. Arbetssättet går att tillämpa på alla verksamhetsmodeller med individuell anpassning.

  Identity Access Management

  Flexibla och anpassade helhetslösningar som säkrar åtkomst i er organisation

  Läs mer

  Tjänster

  Vi arbetar för digital säkerhet idag och imorgon. Med moderna tekniker och unik kompetens skapar vi säkerhet för framtiden

  Våra tjänster