Axiomatics

  Modernisera strategin för åtkomstkontroll baserat på er organisations unika mål och omvärldens krav

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Med Axiomatics orkestrerade auktorisering moderniserar företag tillvägagångssättet för åtkomstkontroll

  Axiomatics har 16 års erfarenhet av projekt och implementation hos de mest krävande kunder som lever under regulatoriska krav. Typiska kunder är banker, försäkringsbolag och myndigheter som hanterar känslig information.

  Sedan början av applikations utveckling har företag byggt-in policys för auktorisering i varje applikation för att uppfylla omvärldens krav. Dessa anpassade policys har skapat en isolerad, applikationsspecifik strategi som inte överensstämmer med modern säkerhetsarkitektur som t.ex. Zero Trust eller Identity-first strategier.

  När antalet applikationer växer blir detta omöjligt att underhålla. Med Axiomatics orkestrerade auktorisering moderniserar företag hantering av åtkomstkontroll genom att centralisera åtkomstregler externt utanför applikationer. Access beslutet fattas i realtid.

  Axiomatics orkestrerade attributbaserade accesskontroll (ABAC) moderniserar företags åtkomstkontroll med specifika behörigheter och kontroller för att säkerställa att den dagliga verksamheten fortsätter utan avbrott, samtidigt som information skyddas och efterlevnad upprätthålls.

  Flera av världens största företag och statliga myndigheter är beroende av Axiomatics prisbelönta auktoriserings plattform för att dela känsliga, värdefulla och reglerade digitala tillgångar – men bara till auktoriserade användare och i rätt sammanhang.

  En isolerad auktoriserings strategi var tillräckligt bra tills behovet av att både möjliggöra och säkra åtkomst ”när som helst, var som helst” blev ett grundläggande krav. Som ett resultat av detta sätter organisationer identitet i spetsen för sin säkerhetsställning, och stöder sig på Zero Trust som en strategi för att förena sitt tillvägagångssätt och möjliggöra ett samarbete med affärspartners.

  Förfrågan om Axiomatics

  Skicka din förfrågan så återkommer vi

  Kundberättelser

  Våra kundberättelser
  Våra kundberättelser