DIGITAL SÄKERHET. IDAG OCH IMORGON!

IDENTITY ACCESS MANAGEMENT

Vi har mot bakgrund av 15 års erfarenhet, fått förtroende att implementera IAM-ramverk hos kunder som ex Telia, Polisen, Max, Tullverket samt Royal Bank of Scotland

IAM – Digital säkerhet. IDAG OCH IMORGON!

I dagens samhälle är i stort sett alla verksamheter beroende av olika onlinebaserade system, lagringslösningar och verktyg. Ett komplext samspel mellan människor, information och teknik som med rätt ramar blir både säkert, kostnadseffektivt och enkelt.

HUR GÖR NI AFFÄRER?

Gör ni affärer med nya och återkommande kunder i virtuella miljöer? Är ni en geografiskt utspridd organisation, med digitala plattformar som er huvudsakliga knytpunkt? Kanske känner ni igen er i det som beskrivs ovan. Eller så har ni en annan relation till onlinetjänster i dagliga arbete ert. Hur som helst är ni säkert bekanta med alla fördelar som den digitala utvecklingen ger oss.

FÖRDELARNA MED IAM – FLER ÄN MÅNGA TROR

Till de självklara fördelarna hör ofta tillgänglighet och effektivitet. Vad som inte brukar vara lika självklart, är svaren på de affärskritiska frågorna. Hur möjliggör man individuell hantering av nya och gamla kunder? Hur ger man rätt medarbetare rätt befogenheter? Hur skyddar man känslig information? Och hur gör man de digitala delarna så lättarbetade och effektiva som möjligt

IAM – FÖR ALLA VERKSAMHETSMODELLER

Identity and Access Management (IAM) ett växande ramverk och arbetssätt för att säkerställa att det digitala arbetet är säkert, tids- och kostnadseffektivt och självklart användarvänligt. Med rätt tillämpning får ert IAM-ramverk en tidlös arkitektur och utformning. Ett måste för att hänga med över tid i teknikens rasande utvecklingstakt och i användarnas föränderliga beteendemönster. Arbetssättet går att tillämpa på alla verksamhetsmodeller med individuell anpassning från fall till fall.

ARCTIC GROUP har mot bakgrund av 15 års erfarenhet, fått förtroende att implementera IAM-ramverk hos flera kunder över hela Sverige

Hör av dig till oss för mer information om hur Arctic Group och IAM kan gör er digitala tillvaro säker, kostnadseffektiv och enkel!