IDENTITY ACCESS MANAGEMENT

DIGITAL SÄKERHET. IDAG OCH IMORGON!

Varje dag försöker något eller någon hitta sätt att exploitera dig, ditt företag och dina kunders säkerhet. Vi har mot bakgrund av 15 års erfarenhet, fått förtroende att implementera IAM-ramverk hos kunder som exempelvis Telia, Polisen, Max samt Royal Bank of Scotland

Identity access management

Till de självklara fördelarna hör ofta tillgänglighet och effektivitet. Vad som inte brukar vara lika självklart, är svaren på de affärskritiska frågorna. Hur möjliggör man individuell hantering av nya och gamla kunder? Hur ger man rätt medarbetare rätt befogenheter? Hur skyddar man känslig information? Och hur gör man de digitala delarna så lättarbetade och effektiva som möjligt

 

Identity and Access Management (IAM) ett växande ramverk och arbetssätt för att säkerställa att det digitala arbetet är säkert, tids- och kostnadseffektivt och självklart användarvänligt. Med rätt tillämpning får ert IAM-ramverk en tidlös arkitektur och utformning. Ett måste för att hänga med över tid i teknikens rasande utvecklingstakt och i användarnas föränderliga beteendemönster. Arbetssättet går att tillämpa på alla verksamhetsmodeller med individuell anpassning från fall till fall.

DIGITAL SÄKERHET. Idag och imorgon!

I dagens samhälle är i stort sett alla verksamheter beroende av olika onlinebaserade system, lagringslösningar och verktyg. Ett komplext samspel mellan människor, information och teknik som med rätt ramar blir både säkert, kostnadseffektivt och enkelt.

HUR GÖR NI AFFÄRER?

Gör ni affärer med nya och återkommande kunder i virtuella miljöer? Är ni en geografiskt utspridd organisation, med digitala plattformar som er huvudsakliga knytpunkt? Kanske känner ni igen er i det som beskrivs ovan. Eller så har ni en annan relation till onlinetjänster i ert dagliga arbete. Hur som helst är ni säkert bekanta med alla fördelar som den digitala utvecklingen ger oss.

Identitet och behörighetskontroll

Bekräftar att användare är den som de säger att de är och att de har rätt behörighet för sin roll.

Riskbaserad förhållningssätt

Överväger identitetsrisk och affärssammanhang för att ge tillgång eller kräva upprepad autentisering.

Minskar säkerhetsbördan

Gör autenticering smärtfri för användare och hantering av behörighet enkelt för administratörer

Förtroende av tusentals

Medför de senaste innovationerna till världens mest betrodda multi-factor-autentiseringslösning.

RSA-IAM Kontaktformulär

11 + 15 =