Fraud Management

  Vi hjälper er att förhindra och upptäcka oegentligheter och bedrägerier

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Inom Fraud Management hjälper vi kunder inom Fraud och Revenue Assurance

  Att arbeta med Fraud och Revenue Assurance (RA) är en del av vår vardag. Alla händelser som sker i Telekomvärlden genererar en transaktion (records), dessa samlas in och sparas i en databas som i vissa fall kan berikas med ytterligare data. Vi ser till att insamlad data når vald plattform och är både fullständig och korrekt för att göra datat sökbart på ett optimalt sätt. 

  Våra tjänster inom Fraud Management är utformade för att förebygga, upptäcka och hantera bedrägerier och risker. Vi arbetar tätt tillsammans med kunden för att implementera, forma och kontrollera bedrägerier med dataanalyser och antibedrägeriprogram. I en snabbt föränderlig digitaliserad värld och inte minst transaktionsintensiv miljö arbetar vi även tillsammans med team från andra avdelningar för att utveckla, integrera och förvalta de plattformar och system som används.

  Vårt Fraud-team arbetar alltid för att anpassa och skräddarsy system och leveranser utifrån ert företags unika behov och de risker som utvärderats i organisationen.

  Fraud
  Bedrägerihantering hjälper er att skydda ert företags processer från falska identiteter, identitetsstöld, kontoövertagande och andra bedrägerimönster.

  Revenue Assurance
  För att detektera eventuella bedrägerier skapas regler och granskningar som jämför befarat outcome med verkligt outcome, alla skillnader i datat är läckor som kan vara en Revenue.

  Kontakt oss för att veta mer hur vi kan hjälpa er att upptäcka och arbeta mot bedrägerier och läckor i era miljöer!

  Våra tjänster

  Med vår erfarenhet, breda och djupa kompetens samt vilja att leverera rätt teknisk lösning med hög kvalitet sträcker sig vårt tjänsteutbud från strategisk rådgivning till operativt projektgenomförande och förvaltning av verksamhetssystem

  Våra tjänster
  Tjänster