Bamboo Data Center är live

  Bamboo
  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  I augusti släpptes Bamboo Data Center (DC) i skarp version

  Om ni idag använder Bamboo Server, som går end-of-life i februari 2024 och inte kan flytta till molnet, samt vill ha en produkt som är välintegrerad med övriga Atlassian-applikationer bör ni absolut utforska Bamboo DC.

  Bamboo DC kan antingen köras som ”single-nod” precis som en vanlig server-installation eller klustrad med multipla noder som ger lastbalansering och trafik-distribuering vilket i sig resulterar i högre tillgänglighet och prestanda som skalar över tid.

  Det finns även tre helt nya funktioner i Bamboo DC:

  1. Build resilience
  Om en Bamboo DC-instans går ner så förloras inte resultatet av de byggen som pågick. Dessa tillåts att fortsätta då bygg-agenterna väntar på att servern kommer tillbaka och levererar då resultatet, loggar artefakter med mera tillbaka till servern.

  2. Cold standby high availability
  Gör ”disaster recovery” möjligt och reducerar ned tid genom att introducera en automatiserad fail over-process. Vid ett avbrott kommer inte bara byggen och arbeten sparas utan lastbalanserare kommer även känna av att den aktiva instansen inte längre är vid liv, starta upp en ”kall instans” och styra över all trafik. Med delat filsystem kommer den nya instansen att fortsätta allt arbete där den tidigare slutade.

  3. Project level build resources
  Förbättrar generellt säkerhet och underhållbarhet då färre personer behöver administrativa privilegier för att hantera sina projekt. Resurserna består av delade uppgifter för autentisering, repositories och projektspecifika variabler vilket tillåter högre isolering mellan dessa resurser och möjlighet att delegera ansvar till team för respektive projekt i Bamboo DC.

  I övrigt har också plattformen nu fått stöd för Java SE 11, MySQL 8 och PostgreSQL 13.

  Sedan första DC-releasen (8.0) har även 8.1 nyligen släppts vilken gör det möjligt att installera Bamboo i en Kubernetes-miljö och tillgängliggöra SSO i Bamboo DC (SAML 2.0, OpenID Connect, Crowd) m.m.

  Tveka inte att kontakta oss om du är nyfiken på Bamboo DC, funderar på en uppgradering från Bamboo Server eller för den delen vill migrera till molnet med BitBucket Pipelines & Deployments.