Våra tjänster

  Med vår erfarenhet, breda och djupa kompetens samt vilja att leverera rätt teknisk lösning med hög kvalitet sträcker sig vårt tjänsteutbud från strategisk rådgivning till operativt projektgenomförande och förvaltning av verksamhetssystem

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Utveckling/DevOps-team

  Vi utgår från ert behov av kompetens i utvecklingsteamet & aktuellt teknikområde. Genom våra partnerrelationer tillför vi en till dimension med möjlighet att ta hjälp vid specifika utmaningar och arbetstoppar!

  Vi erbjuder agila team som i nära samarbete och tillsammans med er säkerställer att teamet kontinuerligt levererar kundnytta och förväntat resultat

  Våra uppdrag är både stora och små utvecklingsuppdrag med höga krav på utvecklingstakt, vi vill jobba långsiktigt och har därför samarbeten som har utvecklats i mer än 20 år

  I tjänsten ingår vanligtvis Kravanalys och test, Lösningsarkitekt​, Implementatör/Utvecklare​ och Teamledare eller Scrum Master​

  Tjänster

  Applikationsutveckling & Förvaltning

   

  Applikationer behöver ständigt anpassas och utvecklas för att snabbt möta verksamhetsbehov

  De flesta av våra utvecklingsuppdrag övergår till fortsatt förvaltningsuppdrag tillsammans med våra kunder. Vi jobbar idag i stora komplexa uppdrag med höga krav på utvecklingstakt. Vi har ständigt fokus på att effektivisera arbetssätt och på ny teknik, vi jobbar långsiktigt och har därför samarbeten som har utvecklats i mer än 20 år

   

  Läs mer
  Tjänster

  Integrationslösningar

  Genom vår långa erfarenhet av komplexa system och systemarkitekturer har vi byggt en nischad och unik kompetens kring att integrera system och applikationer med varandra. Vi jobbar aktivt med att hjälpa våra kunder att återanvända data från äldre system i nya moderna system och bygger över tid bort beroendet av de äldre systemen

  På detta sätt etablerar vi ett dynamiskt och följsamt IT-stöd för våra kunders nya digitala kanaler

  Systemarkitektur – Integration – AGIE

  Tjänster

  Säkerhet – IAM & Fraud Management

  Vi har över 20-års erfarenhet av att utveckla och förvalta funktioner för säker access och identifiering, Identity Access Management (IAM)

  Vi har hjälpt våra kunder, nationella och internationella, med deras säkerhetsutmaningar från strategi till införande i verksamheten. Inom Fraud Management har vi över 10-års erfarenhet av att förvalta och vidareutveckla komplexa funktioner

  Vi är partner med ett flertal leverantörer av identitetslösningar, vi hjälper er att hitta flexibla och anpassade helhetslösningar som säkrar åtkomst i er organisation!

  IAM – IGA – MFA – Fraud Management – Revenue Assurance

  Tjänster

  Projektledning

  Våra seniora och juniora projektledare är vana att jobba med både traditionella och agila projekt. Vi anpassar efter din verksamhet och er projektstyrning

  Oavsett arbetssätt fokuserar vi på tydlighet i löpande uppdateringar av resultat och effektmål, att identifiera och föreslå hantering av risker samt kontinuerlig kommunicera projektets budget i tid, pengar och resurser

  Vi vet att starka projektteam är viktigt för projektets framgång och ett gott ledarskap är något som vi jobbar kontinuerligt med tillsammans med våra projektledare

  Tjänster

  Teamledare & Scrum Master

  Våra teamledare brinner för att leda och utveckla team efter vår kunds behov. Vi kan erbjuda teamledare med erfarenhet av en blandad roll mellan teamledare och scrum master med focus att effektivisera team till att leverera ett högt resultat

  Vi är vana att vara länken mellan teamet och beställaren för att säkerställa att vi arbetar mot förväntat slutresultat

  Vi erbjuder teamledare för befintliga team och nya team som ska startas upp

  Tjänster

  Agil Coach

  Vi hjälper organisationer på olika nivåer, från individnivå upp till hela organisationen, att uppnå bättre värde

  Våra Agila Coacher hjälper er organisation att jobba med en kontinuerlig och balanserad, samt värdedriven förändringsresa

  Arbetet genomförs vanligen med en blandning av coachande, lärande, faciliterande och mentorskap, och kan ske i form av långsiktiga uppdrag eller genom flera kortare sessioner beroende på vad som fungerar bäst utifrån kundens situation

  Tjänster

  Produkter

  Med vår erfarenhet, breda och djupa kompetens levererar vi rätt lösning för er. Vi erbjuder produkter inom våra strategiska affärsområden Atlassian och Identity Access Management (IAM)

  Våra produkter