Migrera Atlassian

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Vi hjälper dig till molnet

  Låt oss hjälpa dig i resan till molnet där vi med vår erfarenhet hjälper till att migrera dina serverbaserade Atlassian-produkter till moderna motsvarigheter.

  Sitter ni kvar med en serverlösning och vill gå till Atlassian Cloud för att nyttja de senaste funktionerna och slippa underhåll på egen server? Behöver ni fortfarande hosting i egen miljö på grund av legala krav (som ex. GDPR) och måste migrera till en Data Center-version av nuvarande produkter?

  Då Nuvarande serverlicenser slutar underhållas den 2:a februari 2024 (End-of-Life) och tredjepartsapplikationer inte heller går att köpa efter 2:a februari 2023 börjar det bli hög tid att påbörja en migrering för de verktyg inom organisationen som är påverkade.

  Arctic Group har beprövad erfarenhet av migreringar, från små kunder med liten komplexitet till stora kunder med hög grad av egna anpassningar.

  Vårt erbjudande som Gold Solution Partner Enterprise är:

  Analys av miljö
  Vårt team med experter sätter sig in i er situation och hjälper till att kartlägga nuläge och önskad målbild och genom analys hjälper vi er att genomföra en smidig migrering till Molnet eller Data Center

  Projektledning
  Om det så önskas kan vi självklart även leda projektet hela vägen från förstudie till färdigställande och tillämpar såklart Atlassian best practises i hela utförandet.

  Licenshantering
  Vi har lång erfarenhet av licensförsäljning vid såväl ”enkla” köp/uppgraderingar av licenser som mer komplexa förfrågningar och harmonisering av licensperioder. Vi hjälper er även att säkerställa att ni ligger på rätt licensnivå så ni alltid får ut så mycket som möjligt av er investering i Atlassian Cloud och Data Center. Detta är särskilt viktigt när det gäller migrering till Atlassian Cloud.

  Migrering av anpassade appar
  Har er organisation många appar som köpts från Atlassian marketplace?, har ni egna anpassade appar som byggts för att erbjuda extra funktionalitet eller integration med interna system? Vet ni inte om ni behöver de appar ni köpt?

  Vi hjäper er att analysera nuläget för att undvika överlappning av funktion som redan finns i Atlassian Cloud och ger er förslag på ersättningsappar i Cloud samt erbjuder hjälp vid migrering där så är möjligt.

  Migrering till Atlassian Cloud / Data Center
  Vi har erfarenheter från hela spektrat när det gäller migreringar och har gjort allt från små och ”enkla” till väldigt komplexa migreringar med exempelvis sammanslagning av applikationer från olika instanser både från och till Atlassian Cloud.

  Utbildning
  Genom åren har vi även genomfört utbildningar för produkterna i Atlassians produktportfölj. Utbildningarna anpassas för ert behov och hålls antingen halvdag eller under ex. 3 dagar antingen i era egna lokaler, online eller enligt egna önskemål. Gäller såväl Data Center som Atlassian Cloud.

  Atlassian Offertförfrågan

  Förfrågan om våra produkter inom Atlassian