One Identity

  One Identity samlar hanteringen av åtkomster och behörigheter, skapar bättre insyn och kontroll och verifierar allt innan åtkomst ges till de viktigaste tillgångarna

  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Identitetssäkerhet är avgörande för att skydda din organisation i framtiden

  I takt med att säkerhetsgränserna försvinner, att infrastrukturen som finns på plats flyttas till molnet och att traditionella arbetsmetoder ersätts med fjärråtkomst och hemkontor, blir det av största vikt att säkra konton och identiteter för att bibehålla en säker affärsverksamhet.

  One Identity har helhetslösningen som eliminerar de komplexa och tidskrävande processer som ofta krävs för att styra identiteter, administrera konton och åtkomst samt hantera och säkra privilegierade konton. Med One Identitys produktportfölj för Identity Governance and Administration (IGA) och Privileged Access Management (PAM) kan du öka din organisations flexibilitet samtidigt som du tar itu med utmaningar för identitetshantering i lokala, moln- och hybridmiljöer.

  Säkra organisationen
  Skydda de personer, program och data som är centralt viktiga för verksamheten med enhetlig identitetssäkerhet

  Öka effektiviteten i verksamheten
  Effektivisera och automatisera processerna, minska felen och minimera komplexiteten i samband med hantering av identiteter

  Aktivera efterlevnad och revision
  Tillgodose lagstadgade, branschmässiga och juridiska krav relaterade till identitetssäkerhet

  Förbättra logghantering
  Samla in, lagra och hantera loggar från hundratals system i hela företaget på ett tillförlitligt sätt

  Vill du veta mer om One Identity?

  Skicka din förfrågan så återkommer vi