Nytt partnerskap med pionjären Deep Instinct

  Deep Instinct
  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Vi firar idag att Arctic Group har tecknat partneravtal med IT-säkerhetsföretaget Deep Instinct

  Genom ett nytt tillvägagångssätt att stoppa ransomware och annan skadlig programvara kan Deep Instinct stoppa hot exceptionellt fort. Tack vare patenterad deep learning-teknik, en avancerad form av AI, lyckas Deep Instinct stoppa över 99% av okända hot på under 20 millisekunder.

  Den lavinartade ökningen av utpressningsattacker gör att fokus har ökat på att hitta metoder för att stoppa attackerna innan de hinner orsaka skada. Med Deep Instincts innovativa teknologi lägger nu Arctic Group till en ”prevention-first” lösning till sitt utbud av säkerhetslösningar.

  Arctic Group hjälper kunderna att stärka sitt skydd mot cyberbrott. I den ständigt ökande ström av cyberattacker som resulterar i allvarliga störningar i organisationers dagliga verksamhet behöver vi lösningar som ger oss ett försprång mot de cyberkriminella, säger Anders Rönnquist, försäljningschef på Arctic Group.

  Deep Instincts teknologi är banbrytande och ett utmärkt tillskott i vår portfölj, de är också ett viktigt komplement till våra kunders existerande säkerhetslösningar, fortsätter Anders.

  Arctic Group har idag över 10 olika partners, det är en uttalad och tydlig strategi att arbeta med de bästa leverantörerna inom IT-säkerhet, för att stärka företagets erbjudande. Arctic Group har arbetat inom säkerhetsområdet i över 25 år och är ledande i Norden inom IAM-lösningar.

  Vår teknik gör att vi kan stoppa hot innan de utgör en fara och innan de kan orsaka skada. Deep Instinct motar, så att säga, Olle i grind. Jag ser fram emot 2022 och samarbetet med Arctic Group. Tillsammans kommer vi hjälpa kunderna att utöka sitt säkerhetsåtagande i syfte att skydda sig mot cyberattacker, säger Peter Johansson, säljansvarig på Deep Instinct.

  I en tid när cybersäkerhetsattackerna ökar och konsekvenserna för banker, kommuner, och annan kritisk infrastruktur blir mycket kännbar så märker företaget också av en kraftigt ökad efterfrågan. Företaget har under första kvartalet redan anställt 5 personer och söker ständigt fler talanger som vill vara med och bidra till ett säkrarare IT-samhälle.