Vi levererar kundnytta

  Styrkan i vårt tjänsteerbjudande finns i alla oss som jobbar på Arctic Group

  Alla våra tjänster
  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Möt vår Affärsområdeschef Ulrika Söderholm som berättar hur vi arbetar med våra tjänsteerbjudanden med fokus på leveranser

  Söker ni er partner som vill leverera riktigt bra lösningar, som vill tänka nytt och tillsammans skapa värde av möjligheter och utmaningar i den pågående digitaliseringen. Då finns vi på Arctic Group här för er!

  Arctic Group är ett bolag som har funnits länge, vi har varit med om många teknikskiften. Vi har långa kundrelationer, korta återkommande och relationer som är nya, det tillåter oss att växa och satsa. Det ger även en extra trygghet då vi har djup erfarenhet inom de områden vi verkar. Detta tillsammans gör att vårt tjänsteerbjudande är både brett och djupt, oavsett utmaning kan vi i de allra flesta fall hjälpa våra kunder.

  Jag skulle säga att styrkan i vårt erbjudande finns i alla oss som jobbar på Arctic Group, vi vill leverera kundnytta med hög kvalitet, vi vill hitta kostnadseffektiva lösningar, vi vill vara innovativa och vår målsättning är alltid att resultat ska bli så bra som möjligt för vår kunds verksamhet.

  Centralt i vårt tjänsteerbjudande är våra Utvecklings/DevOps-team och vår Applikationsutveckling och förvaltningsleverans. Vi anpassar vårt erbjudande efter vår kunds behov av kompetens i utvecklingsteamet, i förvaltning har vi lång erfarenhet av att underhålla, drifta, supportera och utveckla applikationer. Vi vill vara och är oftast med från start, genom hela livscykeln, genom vår tjänst Applikationsutveckling och förvaltning.

  Att vi satsar strategiskt inom områdena IAM, Fraud Management, Integration och Samarbetsplattformar med våra produktspecialister och produkterbjudanden gör att vi är mycket erfarna och ofta kontaktade för implementationsuppdrag.

  Vi hjälper våra kunder med säkerhetsutmaningar och integrationsutmaningar från strategi till införande i verksamheten. Vi är certifierad Atlassian Enterprise Partner och Gold Solution Partner och erbjuder anpassade lösningar, allt från licenser till helhetslösningar.

  Hos oss finns ett flertal seniora medarbetare som har jobbat inom olika ledande roller och som brinner för att hjälpa våra kunder med rådgivning, analyser & förstudier, teknisk design, projektledning, test och utbildning.

  Vi är juniora och seniora projektledare, scrum masters, arkitekter, förändringsledare, testledare, agila coacher och teamledare. Vi är vana att jobba med både traditionella och agila projekt, vi anpassar oss till det som passar bäst för uppdraget!

  För framtiden ser vi att vi ska fortsätta att vara snabba, nyfikna på nya områden och nya lösningar, behålla bred och djup kompetens i våra leveranser och vara professionella i vårt arbetssätt.  Vi ska fortsätta att jobba aktivt med uppföljning, kostnadseffektivitet och kvalitet, hitta fler sätt och enkla sätt att mäta och förbättra.

  Vi vill vara kundens val varje dag och trivs bäst i långa relationer där vi bygger starka team och utvecklas tillsammans, avslutar Ulrika Söderholm.