Highlights från Gartner IAM Summit 2023

  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Back from London!

  Nu är Anders Ihs, Johan Arvidsson och Christoffer Holmstedt tillbaka från Gartner Identity & Access Management Summit 2023. De har samlat på sig de främsta trenderna och teknikerna du behöver inom IAM för att navigera alla förändringar i teknikens utveckling.

  Gartner har funnits i många år och är ett bra event som strävar framåt. Vi på Arctic Group, efter att ha varit där flertal år upplever det fortfarande som välordnat, har rimliga sittningar med 30 minuters sessioner och många bra produktleverantörer på plats. De äldsta och större leverantörerna men även dem nischade.

  Det är en spännande kombination att se, de stora drakarna men även dem som vill visa framfötterna, säger Anders Ihs

  På plats fanns många av våra kunder och våra produktpartners. För att kunna få ut så mycket som möjligt från konferensen innehöll den även ett schema för att få möjlighet att träffa kunder. Väldigt roligt att flera av våra närmsta och äldsta kontakter befann sig på plats. Gartner var ett perfekt tillfälle för att träffas men även kunna betona vad som är viktigt att tänka på och vad våra kunder kan hitta för lösningar.

  Under dessa dagar fanns flera spår att lyssna på och ta del av. Allt från Access Management till Cybersecurity, Leadership & Strategy. Cybersecurity spåret byggde främst på strategier som kan användas framöver och det är i den aspekten vi upplever att Gartners styrka sitter, de är väldigt duktig på att förutspå framtiden.

  Ett annat spår var Identity-first security. Begreppet myntades av Gartner 2021 när de analyserat vad som hände och håller på att hända inom IAM-branschen. Fler och fler går över till molntjänster och det traditionella skalskyddet med brandvägg och VPN drivs alltmer bort. Det nya yttre skyddet är IGA, autentiserings- och auktoriseringsprodukter. Med andra ord, vi skyddar inte längre ett specifikt nätverk utan ska fokusera på att skydda identiteterna och den data vi har. För att driva poängen hela vägen nämnde en talare att ”Identity-first security” handlar om en framtid där VPN tjänster inte längre behövs. Yubico sammanfattade det enligt följande i en presentation:

  Todays attackers don’t hack in, they login

  Läs mer om våra produkter från Yubico här!

  Identitetssäkerhet genomsyrade hela konferensen och var återkommande i flera sessioner. Vår IAM expert Anders Ihs nämner också att den typen av säkerhet bör ingå i ett IAM-ramverk. Identitetsstöld medför många risker, därför bör man se över hur vi snabbast upptäcker det och hur vi kan förhindra skadan. För det är inte en fråga om det kommer att ske – utan snarare när. En av lösningarna som talades om att snabbt bygga in för att förhindra identitetsstölder var ITDR – Identity Threat Detection and Response.

  Trendspaning

  • Automation är viktigt och kommer bli ännu viktigare
  • Vi drivs mot passwordless
  • Certifikathantering och livscykelhantering

  Efter att ha varit på Gartner kan vi på Arctic Group bekräfta att vi är på väg i rätt riktning. Vi fortsätter på den resan och trenderna som förutspås och vi kan med säkerhet guida våra kunder i de lösningar som funkar bäst för dem. Är du intresserad? Kontakta oss här!