Karriärstolarna på Arctic Group

  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Karriärstolen på Arctic Group är en unik möjlighet för studenter som samtidigt vill prova på arbetslivet

  Vårt koncept Karriärstolen har vi jobbat med sen 2016 och vi fortsätter ständigt att utveckla konceptet vidare varje år genom täta avstämningar med våra befintliga karriärstolar. Det gäller att vara lyhörd och nära våra karriärstolar för att fånga deras känsla säger Patrik Knochenhauer som leder och håller ihop projekten för våra karriärstolar.

  Vi erbjuder studenterna en arbetsplats på vårt kontor i centrala Luleå under studietiden för att få möjligheten att utvecklas, känna på hur det är att jobba hos oss och samtidigt lär vi känna varandra. Karriärstolarna har även full tillgång till att använda kontoret som en plats att studera på.

  Grundförutsättningen för att bli antagen som en karriärstol är att minst ha 1,5 år kvar av studietiden i någon av programmen på data (för att hinna utvecklas tillsammans med oss), är driven och har viljan att vilja lära sig och utvecklas som IT-konsult.

  Under karriärstolstiden hos oss på Arctic Group får studenterna vara delaktiga i olika typer av projekt där man från början är en deltagare i projektet och mot slutet har man en mer ledande roll.

  För oss är det viktigaste att karriärstolen arbetar med sitt projekt hos oss när tid finns utöver skoltiden då vi ser att skolan prioriteras. Självklart får alla våra karriärstolar även ersättning för den tid som arbetas i projekten.

  Karriärstolarna får utvecklas i vår arbetsmiljö och lär känna oss och alla våra team som vi har inom Arctic Group och vilket som man utifrån sina individuella erfarenheter, kompetenser och intresseområden skulle ha möjlighet att passa bäst in i, säger Patrik Knochenhauer, seniorkonsult och teamledare för våra karriärstolar.

  Karriärstolarna har alltid minst en fadder som har hand om och stöttar karriärstolarna i dess projekt. Vi ser karriärstolarna på samma sätt som vi ser på våra anställda och de är inkluderade och självklart medbjudna på våra konferenser, afterworks, träningar och event som vi anordnar och deltar i.

  Vi marknadsför oss i våra sociala kanaler allt eftersom vi söker nya karriärstolar. För att bli antagen får studenten möjlighet att komma på en intervju hos oss, likt det tillvägagångssätt som vi använder vid en nyanställning.

  Karriärstolarna är jätteviktiga för oss på Arctic Group, dom kommer in med ett enormt driv och ett stort intresse att vilja att lära sig mer.

  Vi ser långsiktigt med våra karriärstolar och det är jättekul att följa dom på deras resa för att se hur de utvecklas i vår organisation, som individer och som IT-konsulter, säger Helene Elfving som ansvarar för HR hos oss på Arctic Group.

  För oss känns det även viktigt att kunna bidra med att ta emot unga nyutexaminerade för att hjälpa dom in i yrkeslivet och även få behålla dom i vår region fortsätter Helene.

  Är du student? Ansök till karriärstolen

  Karriärstolen är en unik möjlighet för dig som student att få prova på arbetslivet och slutföra dina studier samtidigt

  Om Karriärstolen
  Karriärstolen