Möt två av våra konsulter

  Som hjälper våra kunder att bygga de bästa lösningarna

  WP_Post_Type Object ( [name] => article [label] => Nyheter & event [labels] => stdClass Object ( [name] => Nyheter & event [singular_name] => Nyhet och Event [add_new] => Lägg till ny sida [add_new_item] => Lägg till ny sida [edit_item] => Redigera sida [new_item] => Ny sida [view_item] => Visa sida [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök sidor [not_found] => Inga sidor hittades. [not_found_in_trash] => Inga sidor hittades i papperskorgen. [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Nyheter & Event [archives] => Nyheter & Event [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Nyheter & Event [description] => [name_admin_bar] => Nyhet och Event ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => post [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => article [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_post [read_post] => read_post [delete_post] => delete_post [edit_posts] => edit_posts [edit_others_posts] => edit_others_posts [delete_posts] => delete_posts [publish_posts] => publish_posts [read_private_posts] => read_private_posts [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_posts [delete_published_posts] => delete_published_posts [delete_others_posts] => delete_others_posts [edit_private_posts] => edit_private_posts [edit_published_posts] => edit_published_posts [create_posts] => edit_posts ) [rewrite] => Array ( [slug] => nyheter-och-event [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => [with_front] => 1 )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Emmy Nilsson och Anders Mark, två av våra konsulter som sitter i uppdrag på plats hos våra kunder

  I arbetet som konsult får man möta många olika kunder och problemställningar.
  Emmy och Anders är två av våra konsulter som tillbringar stor del av sin tid på plats hos kund – här får vi en inblick i deras vardag och hur de upplever sitt arbete.

  För att stärka banden till våra medarbetare har vi under de senaste åren arbetat väldigt hårt med vår kultur, hur vi förhåller oss till varandra och till andra.
  Vi har idag en bra mix av anställda i olika ålderskategorier, med olika bakgrund, olika nationaliteter, olika kompetenser och vi kompletterar varandra väldigt väl.

  Det är en stor fördel att vi lyckats i det arbetet eftersom alla kunduppdrag ser olika ut och det är viktigt för oss att kunna ge både anställda och kunder den utveckling de önskar, säger Fredrik Åström, VD på Arctic Group.

  Vem är du Emmy, berätta mer om dig själv och din karriär på Arctic Group?
  – Jag är Emmy Nilsson, snart 25 år och bosatt i Boden. Jag har jobbat på Arctic Group i ganska precis 2,5 år och innan dess pluggade jag Digital Tjänsteutveckling på Luleå Tekniska Universitet. Jag jobbar i dagsläget som scrum master, vilket främst innebär att tillsammans med team- och uppdragsledare planera, prioritera och koordinera det dagliga och långsiktiga arbetet i teamet, utifrån de uppdrag och förvaltningsobjekt som vi ansvarar för.

  Det innebär även att jag håller koll på backlog, sprintarbete och är en kontakt utåt mot verksamheten för kravinsamling, uppföljning och utbildning.

  Jag jobbar även som testledare, som för mig är ett relativt nytt område, det ska bli riktigt spännande att få utforska det vidare!

  Hur ser din vardag ut som konsult?
  – Under 2020 har jag arbetat hemifrån precis som de flesta andra hos både kund och Arctic Group och det fortsätter jag med nu även under 2021.

  Under ett ”vanligt” år sitter jag på heltid i kundens lokaler och spenderar mestadels av min tid hos kund. Det är både roligt och lärorikt eftersom jag får träffa många människor och lära känna andra delar av branschen. 

  Jag har jämna avstämningar med min chef och vi konsulter som är mycket ute hos kund har även en träff med ledningen en gång i månaden för att stämma av att allt rullar på som det ska. Det tycker jag är viktigt för att hålla en stark sammanhållning bland oss som sitter ute hos kund på heltid men även för att dela erfarenheter om hur vi kan leverera på bästa sätt för kunden.

  Hur upplever du Emmy, tillhörighet till teamen på Arctic Group?
  – Jag tillhör vårt IAM-team och där har vi nu under hemarbetet börjat med ett morgonmöte en gång i veckan för att gå igenom status på våra uppdrag och projekt eller bara träffas för att ta en fika tillsammans.

  Utöver detta har vi vårt månatliga personalmöte, Arctic Friday, där all personal samlas över en lunch och får ta del av mer generell information som berör alla på Arctic Group. Sedan har vi även ett gemensamt eftermiddagsfika en gång i veckan där vi alla kan samlas digitalt och prata!
  I övrigt känner jag att jag alltid har någon jag kan vända mig till om det är något jag behöver hjälp med, från alla olika team på Arctic Group.

  En arbetskultur där man är mån om att sprida kompetens och erfarenheter mellan varandra är väldigt inspirerande.

  Alla de här delarna tycker jag bidrar till en stark sammanhållning trots att några av oss sitter på heltid ute hos kund. Vilket kanske har varit extra viktigt nu när vi inte ses varje dag på samma sätt som vi gjort förut.

  Anders, vem är du och hur ser din karriär ut?
  – Jag heter Anders Mark, en Pitebo som bott i Luleå sedan år 2000. Jag bor i Gammelstad tillsammans med min fru Marlene och våra barn Nora och Noel. Jag har arbetat i Luleå under hela min tid i IT-branschen som började 1987.

  År 2004 började jag på ett nystartat företag som hette Arctic Business Consulting, vi gick en tid senare samman med Infologigruppen och bildade då Arctic Group, det företag där jag arbetar på än idag.

  Min roll är systemutvecklare och jag har under årens lopp stött på en mängd system, tekniker och arbetsmetoder. Från att från början av karriären ha börjat med utveckling i Pascal så har vägen kantats av ett antal andra olika programspråk, databaser & datamodellering, utredning & analys, testverksamhet m.m.

  Hur ser din vardag ut som konsult?
  – I dag sitter jag som konsult på heltid hos kund vilket jag till stor del gjort sedan 2013 och där arbetar jag med all utveckling. Det innebär bland annat byggandet av karttjänster, datamodellering samt olika förvaltningsspecifika uppgifter. Det är en mängd olika arbetsuppgifter som utförs men i grund och botten handlar allt om att lösa olika typer av problem vilket jag gillar.

  Jag gillar friheten som jag har på både Arctic Group och hos kunden, jag försöker alltid att göra mitt bästa och kan i mångt och mycket styra stor del av arbetsdagen själv.

  Att vara konsult ute hos kund innebär att man  utför det arbete de behöver ha hjälp med men med dagens teknik går det ofta bra att antingen arbeta från Arctic Groups kontor eller hemifrån. Det som är roligt med att jobba ute hos kund är alla nya människor man lär känna och att få bli en del av deras vardag och företagskultur. Sen kommer man naturligtvis i kontakt med en mängd olika arbetsmetoder, verktyg och system vilket gör att man får variation i arbetet.

  Som konsult ute hos kund, hur upplever du Anders, en tillhörighet till teamen och Arctic Group?
  – Det finns ett starkt band mellan mig som konsult på plats hos kund och det företag jag representerar. Kanske beror det på att jag faktiskt arbetat där väldigt länge men jag tror också att det klimat vi har på företaget är ganska tilltalande för de flesta. Vi har väldigt högt i tak och det finns i stort sett inga problem som inte går att lösa.

  För Arctic Group är personalen det viktigaste!

  Förutom de mer företagskopplade träffarna brukar det även anordnas sammankomster inom de olika teamen för att öka trevnaden, som längdskidkurser, där vi har hyrt in en coach och alla som är intresserade får delta i.

  Det finns såklart svårigheter med att tillbringa nästan all tid hos kunden. Självklart blir det så att man känner väldigt stark koppling till kunden och det team man ingår i där och lite svagare koppling till Arctic Group men på något sätt finns ändå lojaliteten och tryggheten hos Arctic Group. Jag vet att om jag inte skulle trivas i ett kunduppdrag eller vilja gå vidare och arbeta med andra saker så ordnar Arctic Group det.

  Jag är helt övertygad om att medarbetare som trivs bra gör ett bra arbete, och de gör alltid sitt yttersta för att överträffa kundens förväntningar. Om vi som arbetsgivare kan bidra med trivsel, utveckling och ha en bra dialog med alla anställda och våra kunder så kommer vi som företag att fortsätta utvecklas positivt, avslutar Fredrik.