Förvaltning hos FDT

  Tobias Brusén, Kundtjänstchef FDT

  WP_Post_Type Object ( [name] => kundberattelser [label] => Kundberättelser [labels] => stdClass Object ( [name] => Kundberättelser [singular_name] => Kundberättelse [add_new] => Lägg till [add_new_item] => Lägg till [edit_item] => Redigera [new_item] => Ny [view_item] => Visa [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök [not_found] => – [not_found_in_trash] => – [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Kundberättelser [archives] => Kundberättelser [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Kundberättelser [edit] => Redigera [view] => Visa [parent] => – [name_admin_bar] => Kundberättelse ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => page [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => kundberattelser [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_page [read_post] => read_page [delete_post] => delete_page [edit_posts] => edit_pages [edit_others_posts] => edit_others_pages [delete_posts] => delete_pages [publish_posts] => publish_pages [read_private_posts] => read_private_pages [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_pages [delete_published_posts] => delete_published_pages [delete_others_posts] => delete_others_pages [edit_private_posts] => edit_private_pages [edit_published_posts] => edit_published_pages [create_posts] => edit_pages ) [rewrite] => Array ( [slug] => kundberattelser [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Förvaltning och flytt av JIRA instans

  Arctic Group hjälpte oss med migreringen och flytten av vår befintliga JIRA instans. Vi sökte efter en stabil, framtidssäker lösning tillsammans med en responsiv partner, och valde då Arctic Groups hostinglösning via AWS med förvaltningsavtal på plattformen. 

  För oss blir det en extra trygghet med förvaltningsavtalet då vi kan fokusera på vår kärnverksamhet utan att behöva oroa oss. Då övervakning av plattformen sker 24/7/365 och att vi kan nyttja expertkompetens när behovet uppstår.

  Flytten gick odramatiskt och utan komplikationer. En stor anledning av detta är Arctic Groups långa erfarenhet inom detta område.

  Vi uppskattar den snabba och tydliga dialogen med Arctic Group och deras agila arbetssätt.

  Och framför allt deras positiva anda, där inget verkar vara omöjligt.

  Tobias Brusén, Kundtjänstchef FDT

  Kundberättelser

  Våra kundberättelser
  Våra kundberättelser