Infrastrukturlösning på Telia

  Jenny Silvén, Senior Project Manager | CPS, COO Office, PPMO

  WP_Post_Type Object ( [name] => kundberattelser [label] => Kundberättelser [labels] => stdClass Object ( [name] => Kundberättelser [singular_name] => Kundberättelse [add_new] => Lägg till [add_new_item] => Lägg till [edit_item] => Redigera [new_item] => Ny [view_item] => Visa [view_items] => Visa sidor [search_items] => Sök [not_found] => – [not_found_in_trash] => – [parent_item_colon] => Överordnad sida: [all_items] => Kundberättelser [archives] => Kundberättelser [attributes] => Sidattribut [insert_into_item] => Infoga på sida [uploaded_to_this_item] => Uppladdat till denna sida [featured_image] => Utvald bild [set_featured_image] => Ange utvald bild [remove_featured_image] => Ta bort utvald bild [use_featured_image] => Använd som utvald bild [filter_items_list] => Filtrera sidlista [filter_by_date] => Filtrera efter datum [items_list_navigation] => Navigation för sidlista [items_list] => Sidlista [item_published] => Sidan har publicerats. [item_published_privately] => Sidan har publicerats privat. [item_reverted_to_draft] => Sidan har återställts till utkastet. [item_trashed] => Page trashed. [item_scheduled] => Sidan har schemalagts. [item_updated] => Sidan har uppdaterats. [item_link] => Sidlänk [item_link_description] => En länk till en sida. [menu_name] => Kundberättelser [edit] => Redigera [view] => Visa [parent] => – [name_admin_bar] => Kundberättelse ) [description] => [public] => 1 [hierarchical] => 1 [exclude_from_search] => [publicly_queryable] => 1 [show_ui] => 1 [show_in_menu] => 1 [show_in_nav_menus] => 1 [show_in_admin_bar] => 1 [menu_position] => [menu_icon] => [capability_type] => page [map_meta_cap] => 1 [register_meta_box_cb] => [taxonomies] => Array ( ) [has_archive] => 1 [query_var] => kundberattelser [can_export] => 1 [delete_with_user] => [template] => Array ( ) [template_lock] => [_builtin] => [_edit_link] => post.php?post=%d [cap] => stdClass Object ( [edit_post] => edit_page [read_post] => read_page [delete_post] => delete_page [edit_posts] => edit_pages [edit_others_posts] => edit_others_pages [delete_posts] => delete_pages [publish_posts] => publish_pages [read_private_posts] => read_private_pages [read] => read [delete_private_posts] => delete_private_pages [delete_published_posts] => delete_published_pages [delete_others_posts] => delete_others_pages [edit_private_posts] => edit_private_pages [edit_published_posts] => edit_published_pages [create_posts] => edit_pages ) [rewrite] => Array ( [slug] => kundberattelser [with_front] => 1 [pages] => 1 [feeds] => 1 [ep_mask] => 1 ) [show_in_rest] => 1 [rest_base] => [rest_namespace] => wp/v2 [rest_controller_class] => [rest_controller] => [revisions_rest_controller_class] => [revisions_rest_controller] => [autosave_rest_controller_class] => [autosave_rest_controller] => [late_route_registration] => )
  65°34’49.8″N
  22°08’35.7″E

  Uppgradera och byta existerande infrastrukturlösning inom IAM

  Arctic Group har medverkat som nyckelresurser i två projekt som båda haft till uppdrag att uppgradera eller byta existerande infrastrukturlösning inom IAM-området.

  I det ena uppdraget byttes servrar samt test- och produktionsmiljöer inom samma plattform.

  I det andra uppdraget byttes hela plattformen ut och migrerades till ny public cloud lösning.

  Båda uppdragen resulterade i en effektivare och stabilare plattform och därmed en bättre leverans till både kund och interna användare av ett stort antal applikationer och dess respektive SSO-lösning.

  Som övergripande projektledare för båda projekten har jag haft stor insyn i både det taktiska och operativa arbetet inom projektteamet.

  Arctic Group har med sin långa erfarenhet av vår tidigare legacy plattform och sina kunskaper inom Identitet och Säkerhet varit viktiga resurser i samtliga leveranser och agerat i olika nyckelroller såsom Migration Leads och Technical Experts. Dessutom har de hela vägen haft en positiv approach och varit lätta att samarbeta med.

  Jenny Silven, Senior Project Manager | CPS, COO Office, PPMO

   

  Kundberättelser

  Våra kundberättelser
  Våra kundberättelser