2018-09-4

Ny VD på Arctic Group

Fredrik Åström har utsetts till ny VD för Arctic Group. Peter Nordlund lämnar över VD-rollen och fortsätter som ägare och styrelseordförande

Arctic Group har utvecklats kraftigt under de tre senaste åren. Den tullprodukt man utvecklat under många år har sålts och företaget har renodlat verksamheten. Arctic Group får hela tiden nya kunder och anställer fortlöpande nya kollegor för att möta den ökade efterfrågan hos kunderna. Det är en kraftig tillväxt inom säkerhet gällande digitala identiteter, samarbetsplattformar och hela utvecklingsområdet. Många av företagets uppdrag leder till att man även skriver fleråriga förvaltningsavtal för de objekt man tar fram tillsammans med kunderna.

– Fredrik har varit hos Arctic Group i två år och går nu från avdelningschef till VD. Hans breda kunskap inom IT och med den erfarenhet han har från andra branscher, gjorde valet naturligt, säger Peter Nordlund.

– Fredrik har haft olika ledarroller inom näringslivet i Luleå och har ett stort kontaktnät. Framförallt är det personen Fredrik som jag och personalen känner stor trygghet med och det känns fantastiskt rätt, fortsätter Peter Nordlund.

Fredrik Åström kommer nu att fokusera på att leda arbetet med fortsatt tillväxt.

– Det är ett spännande uppdrag för mig i ett bra skede att ta verksamheten vidare. Arctic Group är ett fantastisk företag, med otroligt kompetent personal, vilket gör att vi får stora och mångåriga förtroenden hos våra kunder, säger Fredrik Åström.

– Självklart är jag stolt att Peter väljer att ge mig förtroendet att fortsätta den resa han startat med Arctic Group, fortsätter Fredrik. Jag har under det senaste året blivit än mer involverad i våra största kundåtaganden och vet att vi har väldigt bra möjligheter att fortsätta utvecklas positivt, avslutar Fredrik.

Peter Nordlund går in som styrelseordförande.

– Jag känner att det är dags att lämna över VD rollen till någon som kan ta detta fina bolag vidare. Vi har under några år genomgått en ordentlig förändring, föryngring och en renodling av verksamheten. Nu står vi rustade för att ta detta vidare och fortsätta vår tillväxt. Digitaliseringen hos våra kunder gör att efterfrågan på våra tjänster hela tiden ökar och vi växer kraftigt. Jag kommer nu i huvudsak att fokusera på Box Modul, avslutar Peter.

 

För ytterligare kommentarer:

Peter Nordlund, styrelseordförande Arctic Group 070-525 04 02

Fredrik Åström, VD Arctic Group 070-526 27 10

Arctic Group är ett av Norrlands största privatägda IT-konsultbolag. En trygg arbetsgivare med utmanande uppdrag för kunder som Telia, MAX Burgers, Vattenfall, Metria och Tullverket, för att nämna några. Vi utvecklar och förädlar systemen som bara måste fungera – dygnet runt, året runt – för att skapa det vi kallar IT-förlitlighet. Arctic Group omsätter ca 70 Mkr och har ca 45 anställda.

Arctic Group ingår i Nordlund Invest koncernen, Nordlund Invest är en koncern med 100 % ägande i Arctic Group och Box Modul samt mindre innehav i BLIKK. Omsättning ca 110 Mkr och drygt 60 anställda. Nordlund Invest ägs av Peter Nordlund.